DIETA 7 DNIOWA

D7

Nowy produkt

Skład zestawu:

35 soków o poj. 500 ml,
14 wód kokosowych 100%. 

Dostawy realizujemy we wtorki, środy, czwartki i piątki na terenie całej Polski.

Więcej szczegółów

Produkt niedostępny. Najbliższa możliwa dostawa: Wtorek 26.04.2019

594,00 zł brutto

Visa & MasterCard
Visa & MasterCard

Więcej informacji

Dla kogo dedy­ko­wana jest 7 dniowa kura­cja sokowa

Oczysz­cza­nie sokami prze­zna­czone jest dla każ­dego, kto chce usu­nąć z orga­nizmu nagro­ma­dzone tok­syny. Tok­syny mogą gro­ma­dzić się w naszym orga­nizmie cza­sem nie dając żadnych negatywnych objawów. Nasza tygo­dniowa dieta oczysz­cza­jąca została stwo­rzona z myślą o tych oso­bach, które są zmo­ty­wo­wane do zmian i chcą wyeli­mi­no­wać zale­ga­jące w naszym ciele sub­stan­cje tok­syczne. Ponadto jest to też dieta odchu­dza­jąca, która przy­spie­sza nasz meta­bo­lizm. Jeśli więc czu­jesz, że Twój orga­nizm potrze­buje zmian żywie­nio­wych, a przy oka­zji chcesz zgu­bić kilka kilo­gra­mów, warto zain­te­re­so­wać się tym rodza­jem kura­cji soko­wej.

Sto­su­jąc naszą dietę sokową przez 7 dni, zauwa­żysz spadek masy ciała o nawet 5 kg! Nasza dieta odchu­dza­jąca nie tylko przy­nosi zauwa­żalne efekty w postaci utraty kilku zbęd­nych kilo­gra­mów, ale także oczysz­cza orga­nizm z nagro­ma­dzo­nych w nim tok­syn. Na czym to polega? Otóż przez 7 dni zastę­pu­jesz zwy­kłe posiłki sokami, które zostały stwo­rzone z naj­wyż­szej jako­ści skład­ni­ków.

W pakie­cie otrzy­mu­jesz 35 soków14 bute­lek wody koko­so­wej, które wcho­dzą w skład 7-dnio­wej kura­cji soko­wej. Dbamy o świe­żość naszych pro­duk­tów, dla­tego dostawa jest reali­zo­wana w dwóch par­tiach (wto­rek i pią­tek). Nie musisz się mar­twić o koszty dostawy, gdyż pła­cisz za nią tylko raz, a my dietę sokową dowie­ziemy do dowol­nego miej­sca w Pol­sce.

Po otrzymaniu zamówienia, niezwłocznie włóż soki do lodówki oraz zapoznaj się z instrukcją. Dietę należy rozpocząć następnego dnia od dostawy.

Korzy­ści z diety soko­wej

Skutki sto­so­wa­nia tego rodzaju diety soko­wej są bar­dzo korzystne. Po pierw­sze, usu­wamy sub­stan­cje zatru­wa­jące nasz orga­nizm, które zostały sku­mu­lo­wane w róż­nych tkan­kach naszego ciała. Dzięki temu możemy doznać uczu­cia lek­ko­ści i poczuć pozy­tywny przy­pływ ener­gii. Po dru­gie, skut­kiem sto­so­wa­nia naszej diety soko­wej jest utrata masy ciała nawet o kilka kilo­gra­mów. Dla­tego dieta sokowa skom­po­no­wana przez SPORTFOOD soki jest też ide­alna dla tych, któ­rzy marzą o smu­kłej syl­wetce.

Jeden dzień diety odpowiada wartości energetycznej - ok. 1400 kcal.

Uwaga! Kurację obejmuje 2 dostawy (płacisz tylko za jedną), które odbywają się we wtorek lub piątek.

Produkty powiązane

Opinie o produkcie

Rated 4.75 on the scale 1 - 5 based on 4 customer reviews

Super! polecam :)

Dałam radę, choć bardzo się obawiałam ;), nie czułam głodu, soki świeżutkie i przepyszne, dostawa bez zarzutu, spadek wagi 4,5 kg i to uczucie lekkości... czego chcieć więcej? Szczerze polecam :)

opinia

Rety, ale super ten zestaw! Bałam się że nie wytrzymam tak długo tylko na sokach, ale dalam radę! Polecam niezdecydowanym!

Zweryfikowany zakup

Bomba

Bombowy zestaw. Najpierw piłam zestaw 3 dniowy. Było ciężko ale dałam radę:) Troszkę podjadłam wieczorem :) I raz pomyliłam kolejność soków. Ale juz tutaj w tej diecie piłam jak należy!!! I zdecydowanie czuję się lżejsza, czuję się lepiej na żołądku:) Na początku myślałam że nie dam rady ale drugiego dnia już czułam, że soki działąją. Miałam energię do pracy i nie odpuściłąm treningu fitnes. Polecam!!

moim zdaniem

Muszę przyznać, że ciężko mi było wytrzymać tylko na sokach przez 7dni, dlatego daję tylko 4 gwiazdki, ale do samej diety nie mam zastrzeżeń. Wszystko przyszło na czas, smaki bardzo urozmaicone, więc mi się nie nudziły, miła obsługa. I co najważniejsze...schudłam 4,5kg, więc mój trud nie poszedł na marne. Na pewno jeszcze skorzystam z tej diety.