REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PRZEZ SPORTFOOD z dn.01.12.2016

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez SPORTFOOD z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, REGON: 360602243, NIP: 9511658952, zwanym dalej SPORTFOOD. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 Definicje

Usługi - Przygotowanie i dostarczanie przez SPORTFOOD napojów – soków z warzyw i owoców oraz zup (dalej Napoje) oraz zioł.

Klient - Osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystający z Usług.

Sklep internetowy – dostępny na stronie internetowej www.sportfoodsoki.pl serwis internetowy umożliwiający zakup produktów SPORTFOOD drogą elektroniczną.

§3 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia (dalej Zamówienie) są Usługi w wybranych przez Klienta wariantach smakowych oraz we wskazanej przez Klienta ilości z zastrzeżeniem minimalnej ilości zamówienia 3 butelki Napojów oraz możliwości wyboru ich smaków z udostępnionych przez SPORTFOOD w Sklepie Internetowym www.sportfoodsoki.pl w następującej konfiguracji:

- przy zakupie pojedynczych Napojów Klient ma dowolność wyboru ich ilości (minimum 3) i smaków z dostępnych dla indywidualnych Zamówień;

- przy zakupie pakietu 6 soków lub 5 soków i zupy  (dalej Dieta) Klient ma dowolność wyboru pakietu z zastrzeżeniem, że poszczególne smaki w ramach pakietu ustalone są przez SPORTFOOD i udostępnione dla Klienta w postaci pakietu 6 Napojów l. Napoje dostarczane są w szczelnie zamkniętych plastikowych butelkach i kubeczkach, które następnie pakowane są do zbiorczych opakowań kartonowych. Butelki i kubeczki są dodatkowo owinięte folią izolacyjną, która zapewnia dostawę napojów w warunkach zgodnych z ich prawidłowym przechowywaniem. Butelki opatrzone są nalepkami zawierającymi informacje o dacie wyprodukowania Napoju i dacie przydatności do spożycia Napoju. Ceny poszczególnych Napojów, w określonych wariantach smakowych, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia przedstawione są w Sklepie Internetowym;

- diety SPORTFOOD zaprojektowane są tak, żeby Klient rozpoczął je w kolejnym dniu po dostawie.

§4 Złożenie

Zamówienia Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta w jeden z poniższych sposobów:

- dla Klientów indywidualnych: Zamówienie przez Sklep Internetowy www.sportfoodsoki.pl;

- dla Klientów korporacyjnych: Zamówienie przygotowane jest po uprzednim wysłaniu zgłoszenia przez firmę na adres: info@sportfoodsoki.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.sportfoodsoki.pl.

Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą wysłania do Klienta potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany rodzaj i ilość Usług, adres dostawy i termin dostawy oraz inne istotne dla danego Zamówienia informacje. SPORTFOOD nie ponosi odpowiedzialności za skład Napojów w odniesieniu do alergii pokarmowych i innych chorób oraz dolegliwości Klienta wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów, o czym Klient nie poinformował SPORTFOOD podczas składania Zamówienia. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia - również z uwzględnieniem informacji, o których mowa powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez SPORTFOOD za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i posiłkach.

§5 Płatność za Zamówienie

Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie przed jego realizacją zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- dla Klientów indywidualnych SPORTFOOD umożliwia dokonania płatności jedynie za pośrednictwem udostępnionego przez SPORTFOOD w Sklepie Internetowym systemu płatności elektronicznych, przy czym za dzień otrzymania płatności SPORTFOOD uznaje dzień, w którym otrzymała potwierdzenie całości wpłaty od operatora systemu.

Koszt wysyłki w wysokości 20,91zł obowiązuje dla zamówień realizowanych na terenie Polski. Dla zamówień z zagranicznym adresem dostawy koszt transportu jest określany indywidualnie;

- dla Klientów korporacyjnych SPORTFOOD  umożliwia dokonanie płatności na dwa sposoby:

  1. za pośrednictwem udostępnionego przez SPORTFOOD w Sklepie Internetowym systemu płatności elektronicznych, przy czym za dzień otrzymania płatności SPORTFOOD uznaje dzień, w którym otrzymała potwierdzenie całości wpłaty od operatora systemu;
  2. przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy o numerze:
    36 1140 2004 0000 3602 7626 5024, przy czym za dzień otrzymania płatności SPORTFOOD uznaje dzień, w którym kwota za całość złożonego Zamówienia wpłynęła na jej rachunek bankowy z zastrzeżeniem, że uznania na rachunku bankowym weryfikowane są każdego dnia roboczego o godz.8.00. Zamówienia opłacone w dzień roboczy do godz. 8.00 będą wysyłane następnego dnia roboczego następującego po dacie zaksięgowania wpłaty za Zamówienie, pod warunkiem, że Klient nie wskaże późniejszego terminu wysyłki. Zamówienia opłacone w dzień roboczy po godz. 8.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą wysyłane pierwszego dnia roboczego następującego po dacie opłacenia Zamówienia. SPORTFOOD podejmie wszelkie możliwe starania, aby Zamówienia, za które zaksięguje płatność po godz.8.00 zostały wysłane w miarę możliwości już następnego dnia roboczego z zastrzeżeniem, że ten termin nie jest gwarantowany. SPORTFOOD realizuje tylko opłacone Zamówienia. Dostawy do Klienta realizowane będą we wtorki i piątki.

§6 Dostawa

Dostawa Zamówienia odbywa się w terminie wskazanym przez Klienta, uwzględniającym maksymalny czas dostawy 3 dni robocze od dnia wysyłki oraz dostawy w przedziale godzin 8.00-18.00. Wysyłka Zamówień realizowana będzie od poniedziałku do czwartku, dostawa realizowana będzie od wtorku do piątku. Dostawa Zamówień będzie realizowana przez wskazaną firmę kurierską lub kierowcę SPORTFOOD. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia we wskazanym przez Klienta dniu dostawy spowodowane jakimikolwiek okolicznościami niezgłoszonymi przed godz.8:00 dnia poprzedzającego wysyłkę, Zamówienie uważa się za skutecznie doręczone. W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia z powodu krótkiego terminu przydatności do spożycia Napojów. Zgłoszenie nieobecności klient może zgłosić telefonicznie pod numerem +48 885 215 111 lub mailowo wysylka@sportfoodsoki.pl
Po odebraniu paczki przez Klienta i stwierdzeniu niezgodności prosimy o wysłanie informacji na adres wysylka@sportfoodsoki.pl Opis niezgodności oraz załączone zdjęci będą stanowiły podstawy do rozpoczęcia procesu reklamacji. 

§7 Zmiany i anulowanie

Zamówienia Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w częściach dotyczących:

- terminu dostawy pod warunkiem, że realizacja Zamówienia nie rozpoczęła się;

- adresu dostawy pod warunkiem, że zgłoszenie miało miejsce przed wysłaniem Zamówienia.

Zmiany uważa się za dokonane w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia wprowadzenia zmiany. Anulowanie Zamówienia przez Klienta jest możliwe w każdej chwili pod warunkiem, że realizacja danego zamówienia nie rozpoczęła się. Klient o anulowaniu lub zmianach zobowiązany jest poinformować SPORTFOOD za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem: info@sportfoodsoki.pl. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego lub całkowitego anulowania po rozpoczęciu realizacji Zamówienia.

§8 Reklamacje

W przypadku zaistnienia niezgodności w realizacji Zamówienia w porównaniu do Zamówienia złożonego lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji (dalej „Reklamacja”). Reklamacja powinna zostać złożona drogą elektroniczną i wysłana na adres: info@sportfoodsoki.pl. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Reklamacji nie później niż w ciągu 2 dni roboczych następujących po wpłynięciu Reklamacji. SPORTFOOD na rozpatrzenie reklamacji przewiduje maksymalnie 14 dni roboczych od wysłania potwierdzenia otrzymania Reklamacji. W przypadku uwzględnienia Reklamacji SPORTFOOD poinformuje Klienta drogą elektroniczną o możliwościach rozwiązania sprawy. W przypadku nieuwzględniania Reklamacji SPORTFOOD poinformuje Klienta o braku zasadności dla jej pozytywnego rozpatrzenia przedstawiając odpowiednie uzasadnienie.

§9 Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

Zgodnie z art.38 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30.05.2014 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrot towaru bez podania przyczyny nie przysługuje Klientowi w przypadku skorzystania z Usług świadczonych przez SPORTFOOD, ponieważ przedmiotem świadczonych Usług jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu i mająca krótki termin przydatności do użycia. Klient składając Zamówienie i dokonując za nie opłaty ma świadomość braku możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru bez podania przyczyny.

§10 Polityka Prywatności

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji Zamówienia i marketingowych. Administratorem danych jest SPORTFOOD, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, REGON: 360602243, NIP: 9511658952. Klient ma prawo dostępu swoich danych osobowych oraz ich zmieniania i poprawiania poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta info@sportfoodsoki.pl. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że zrealizowanie zamówienia bez danych Klienta będzie znacząco utrudnione lub niemożliwe.